Teren intravilan cu suprafata de 13.847 mp, situat in proximitatea ansamblului rezidential Green City, Com. 1 Decembrie, Jud. Ilfov. Pe teren este edificata o constructie parter in suprafata de 96 mp, amplasata central. Cladirea are destinatia de post de transformare dar nu este utilizata in prezent pentru acest scop. Restul constructiilor industriale care apar in documentatia cadastrala au fost desfiintate. Terenul este ocupat de deseuri provenite din demolarea constructiilor vechi si de vegetatie spontana. Este invecinat cu drumuri de acces care permit accesul mai departe cu restul retelei de drumuri asfaltate din incinta Green City Residence. Este amplasat la circa 800 m in linie dreapta fata de DN5 Bucuresti-Giurgiu. Bunul imobil se vinde liber de sarcini, in cadrul procedurii falimentului debitoarei S.C. COMAICO S.R.L., dosar nr. 3089/93/2013 aflat pe rolul Tribunalului Ilfov, Sectia Civila. Pret pornire licitatie: 207.296,7 EUR (pretul nu include TVA, care se va calcula conform prevederilor Codului Fiscal in vigoare la data transferului de proprietate). 
Back to Top