Teren intravilan cu suprafata de 2.652 mp, situat in proximitatea ansamblului rezidential Green City, Com. 1 Decembrie, Jud. Ilfov. Este amplasat la circa 20 m in linie dreapta fata de DN5 Bucuresti-Giurgiu, avand acces la drumurile asfaltate din incinta Green City Residence, cu acces final la DN5. Avand in vedere forma ingusta a terenului, pentru a se putea maximiza utilitatea acestuia, se recomanda achizitia impreuna cu un lot alaturat (anuntul premergator acestuia, teren numar cadastral 60245 din planul de amplasament de mai jos). Bunul imobil se vinde liber de sarcini, in cadrul procedurii falimentului debitoarei S.C. COMAICO S.R.L., dosar nr. 3089/93/2013 aflat pe rolul Tribunalului Ilfov, Sectia Civila. Pret pornire licitatie: 13.089 EUR (pretul nu include TVA, care se va calcula conform prevederilor Codului Fiscal in vigoare la data transferului de proprietate). 
Back to Top